Als de ouder erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zal de schoolmaatschappelijk werker in overleg  met het adviesteam van de school moeten beslissen of de onderwijsinstantie de meest geëigende en deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

Voor problemen die niet op het gebied van de onderwijsinstantie liggen verwijst de schoolmaatschappelijk werker de ouder naar een wijkteam, het Algemeen Maatschappelijk Werk, het Centrum voor Jeugd & Gezin, of naar een andere relevante instantie. 

De verantwoordelijkheid van de IB-er blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen van de school. De IB-er volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt.
Dat kan hij/zij doen door bijvoorbeeld te bellen met het wijkteam om aan te kondigen dat een gezin naar hen verwezen is. En door na een week opnieuw te bellen of het gezin contact heeft gezocht.Nog beter is een warme overdracht waarbij de IB-er meegaat naar de instantie waarnaar verwezen is.

 

Met een kind tussen 12 en 16 jaar die hulp wil ontvangen maakt het adviesteam onder leiding van de IB-er een gezamenlijk plan over de volgende stappen. De  medewerker spreekt ook met de ouders al of niet in bijzijn van de jeugdige.
Het plan en de afspraken worden in het leerlingdossier vermeld.

Telefoonnummers:

Veilig Thuis: 0800 2000