Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Medewerkers gemeente

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

 

De belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is:

Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 3 van de meldcode het vermoeden gekregen van (dreiging) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

 • Zo ja: Dan volgt stap 5 (besluiten over melden en/of hulp organiseren)
 • Zo nee: Dan kun je de meldcode afsluiten, omdat er geen vermoedens bestaan van (dreigend) geweld of kindermishandeling.

Hoe je deze vraag beantwoordt, hangt dus af van hoe je de aard, ernst en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld weegt of inschat.

Maak op basis van alle beschikbare informatie een weging (inschatting), waarbij de volgende vragen leidend zijn:

 • In hoeverre is de veiligheid van het kind in het geding? 
  • Beantwoord deze vraag op basis van informatie uit het proces van signalering, je ingewonnen advies en het gesprek met de cliënt, ouder(s) en/of kind.

 • Hoe schat je de risico's in op kindermishandeling / huiselijk geweld?
  • Signalen, advies en gesprek samen geven je veel informatie. Nu gaat het erom met die informatie te bepalen hoe ernstig de situatie is en wat er precies aan de hand is. Gebruik hierbij zo mogelijk een risicotaxatie-instrument. Vraag zo nodig advies bij Veilig Thuis.

 • Wat is je inschatting van de aard en ernst van de problematiek?
  • Bij het wegen wordt bekeken welke risicofactoren aanwezig zijn. Wanneer binnen een gezin meerdere risicofactoren aanwezig zijn is de kans op kindermishandeling en of huiselijk geweld groter. Wanneer er beschermende factoren zijn kunnen die de kans verminderen. Om dit goed in te schatten wordt wel het Balansmodel gebruikt.

  • Daarnaast bestaan risico-taxatie-instrumenten zoals DMO, LIRIK en CARE.

  • De LIRIK kunt u hier vinden.

 • In hoeverre zijn de ouders/het kind gemotiveerd om hulp te accepteren?
 • Meewegen: eventuele ervaringen met broertjes of zusjes
 • Een veiligheids- en/of risicotaxatie-instrument helpt bij de weging van de ernst van kindermishandeling en/of het risico (van herhaling) voor kindermishandeling.
 • Schakel eventueel het (externe) Zorg Advies Team (of Zorgbreedte Overleg) in bij weging en inschatting
 • Vraag bij twijfel altijd (opnieuw) advies bij Veilig Thuis.

 

Please publish modules in offcanvas position.