Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Medewerkers gemeente

Ouders, kind of cliënt weigeren hulp

Wanneer er geen hulp op vrijwillige basis kan worden gegeven, en er zijn vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld dan gelden de volgende afspraken:

 

  • Als de veiligheid van een kind in geding is: Veilig Thuis bellen, die coördineert en ondersteunt hulptraject. 

  • Bij acuut gevaar voor kind buiten kantooruren: Veilig Thuis of Politie

  • Is de veiligheid van een volwassene in gevaar?: altijd melden bij Veilig Thuis

 

Voor het slagen van verwijzing naar hulp is een zogenaamde open melding, waarbij de ouders op de hoogte zijn van wie er bij  Veilig Thuis gemeld heeft en wat er verteld is, van groot belang. Wanneer ouders onzeker zijn over wie hen bij Veilig Thuis heeft gemeld, is er weinig ruimte om hulpverlening te accepteren. De boosheid en het zoeken naar de melder overheerst in dat geval.

Mochten de ouders en kind in de tussentijd verhuisd zijn of het kind naar een andere school overgeplaatst, dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeente medewerker om zorg te dragen voor een goede overdracht naar Veilig Thuis in de betreffende gemeente, inclusief de signalen over de zorgelijke situatie waar het kind, het gezin of de cliënt zich in bevindt.

Please publish modules in offcanvas position.