Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Niets doen is geen optie!

 

Medewerkers gemeente

Opdracht:Je hebt een signalerings-, bespreek- en een handelingsverantwoordelijkheid

Niets doen is geen optie 

Je bent:

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling & huiselijk geweld, Medewerker afdeling Staf (betrokken bij huisuitzetting) of sociaal Raadslid.

 

Als je signalen opvangt van kindermishandeling of huiselijk geweld, wordt van je verwacht dat je:    

  • deze signalen in kaart brengt
  • advies vraagt aan een deskundige collega en zo nodig advies vraagt aan Veilig Thuis
  • zorgt dat je zelf met ouders en/of kind in gesprek gaat of zorgt dat een ander dat doet
  • de aard, ernst van en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld weegt
  • besluit om zelf hulp te organiseren, een melding bij Veilig Thuis doet en/of samen met Veilig Thuis hulp biedt/organiseert
  • bij mogelijke huisuitzettingen in alle gevallen voorkomt dat gezinnen met kinderen op straat worden gezet. Dus niet alleen bij sociale woningwet woningen, maar ook bij particuliere huur- of koophuizen. Een gezin met kinderen dat te maken heeft met een (dreigende) huisuitzetting: standaard melden bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het volgen van de verwijzing na een melding. Ze moeten ook terugkoppelen aan de melder wat er gebeurt. Als je je zorgen blijft maken omdat je ziet dat de hulp niet werkt, meld je dat opnieuw bij Veilig Thuis.
 
Alle stappen die genomen worden, worden zorgvuldig vastgelegd, zie daarvoor bij Dossiervorming.

 

Als je ook contact hebt met de kinderen:

Om bij vermoedens van kindermishandeling te kunnen handelen in het belang van het kind is het essentieel dat kinderen in het hele proces van signaleren en de daaropvolgende beslissingen betrokken worden. Dat wil zeggen dat naar hun visie gevraagd en geluisterd wordt, dat hun mening meeweegt in beslissingen en dat zij informatie krijgen.

Zie ook: Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2018)

 

 

 

 Per 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht om een afwegingskader te hebben, dat professionals ondersteunt bij stap 4 en 5 van de Meldcode. Belangrijk is vooral dat professionals die vermoeden dat sprake is van (structurele) onveiligheid voor kind/gezin dit melden bij Veilig Thuis. Je kunt nu dus ook melden bij Veilig Thuis en samen met Veilig Thuis bepalen of Veilig Thuis de verantwoordelijkheid overneemt (onderzoek doet) óf dat in samenspraak met Veilig Thuis door de professional zelf hulp wordt georganiseerd. De belangrijkste veranderingen zijn verwerkt in stap 4 en 5 van dit handelingsprotocol. Dit schema kan hierbij behulpzaam zijn.

Please publish modules in offcanvas position.