Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Het landelijke telefoonnummer 0800 2000 verbindt u 24/7  direct door naar de Veilig Thuis organisatie in uw regio of woonplaats. 

 

Veilig Thuis heeft een handelingsprotocol Veilig thuis. Daarin staat wat de werkwijze is, gebaseerd op de wet. 

Sinds 2015 is er ook een triage instrument waarin het besluitvormingsproces staat beschreven binnen Veilig Thuis.

 

Wet Tijdelijk Huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in Nederland in werking getreden. Het Huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Het Huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen.

De maatregel is bedoeld om rust te brengen in de situatie en de nodige hulpverlening op gang te brengen zodat verdere incidenten kunnen worden voorkomen. Het Huisverbod kan worden opgelegd bij alle vormen van huiselijk geweld: relatiegeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling enz. Het Huisverbod kan alleen opgelegd worden aan personen van 18 jaar en ouder. Het Huisverbod wordt op papier, in de vorm van een beschikking die door de burgemeester is ondertekend, door de politie uitgereikt aan de pleger van het huiselijk geweld. De achterblijvende gezinsleden krijgen een kopie van de beschikking.

In de tien dagen dat het Huisverbod van kracht is, wordt aan alle gezinsleden een hulpaanbod gedaan. Als alle betrokkenen gemotiveerd zijn om met hulpinstanties aan hun problemen te werken en de dreiging van geweld is sterk afgenomen of verdwenen, kan de burgemeester besluiten het Huisverbod na tien dagen af te laten lopen. De hulpverlening die tijdens het Huisverbod is gestart wordt na afloop van het Huisverbod voortgezet.

De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het Huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Een uit huis geplaatste die zich niet aan het Huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uit huis geplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het Huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Klik hier voor meer landelijke informatie.