Kindermishandeling is onder te verdelen in meerdere vormen. In de praktijk komen in een situatie waarin een of meer kinderen mishandeld worden, vaak verschillende vormen van mishandeling tegelijk voor.

 

 

Belangrijke andere bijzondere vormen van kindermishandeling:

KOPP/KVO kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. 

Gevolgen van kindermishandeling op korte en lange termijn:

Ace theory van Vincent Felitti

Signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst: "Omringd door zorg en toch niet veilig", rapport cie Samson oktober 2012 

The impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-focused treatment for PTSD