Je houdt contact met de betrokken aandachtsfunctionaris om te horen welke stappen er zijn genomen. Ook wordt afgesproken of de medewerker een taak heeft in het vervolgtraject.