In de Verwijsindex Risico's Jeugdigen registreren professionals , waaronder artsen, hulpverleners en begeleiders van kinderen en jongeren tot 23 jaar, het als er iets mis gaat met een jeugdige.

Bijvoorbeeld als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, het kind of de jongere spijbelt, in aanraking komt met de politie, of drugs gebruikt.  Met deze registratie wil men vroegtijdig gezamenlijk afgestemde hulp of ondersteuning kunnen bieden. Om de privacy van kinderen te beschermen staat in het systeem alleen dat er iets is en niet wat er aan de hand is.

Het systeem koppelt de verschillende hulpverleners aan elkaar zodat er besproken kan worden wie wat doet. 

Vroegsignaleren/Verwijsindex:

 Het kan zijn dat je signalen opvangt van een kind die (nog) niet direct duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld maar waar je wel zorgen over hebt.

Het is belangrijk om ook deze zorgen te bespreken met collega’s en uit te spreken naar ouders of jeugdige.

Om in een vroeg stadium goed samen te kunnen werken met andere betrokken professionals is de verwijsindex in het leven geroepen. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij zich zorgen maken over een jeugdige van 0 tot 23 jaar.

Als je zelf geen toegang hebt tot de verwijsindex, bespreek dan een registratie in de Verwijsindex met degene binnen je organisatie die wel geautoriseerd is.

Je moet ouders of jeugdige altijd informeren over registratie in de Verwijsindex. De daadwerkelijke registratie doe je dus pas na stap 3 van de Meldcode. 

Voor meer informatie en handleiding http://www.handreikingmelden.nl/

Wilt u meer informatie over hoe u in gesprek gaat met ouders/kinderen over een melding in de Verwijsindex?

U bespreekt de registratie altijd met de ouders en/of de jongere.

Klik hier voor een uitgewerkt script voor een gesprek in het basisonderwijs over vermelding in de VIR.