WMO Indicatie adviseur, WMO Consulent, Klantmanager,Sociaal rechercheur, Trajectmanager, Wijkmanager, Zwembadpersoneel

  • Je kunt tijdens de contacten met cliënten en kinderen signalen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken. 
  • In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn een gesprek met het betreffende kind of de cliënt te voeren. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door een deskundig collega of aandachtsfunctionaris wordt gevoerd.Overleg altijd wie het beste dit gesprek kan voeren. Voor advies en tips over gespreksvoering zie hiernaast of klik op de link.
  • Je overlegt na signalering met de aandachtsfunctionaris binnen jouw organisatie over de te voeren strategie en het stappenplan.
  • Het vervolg van de signalering loopt via de protocollijn van de aandachtsfunctionaris of leidinggevenden zoals vermeld in profiel 3. 
  • Wanneer je stappen onderneemt en in gesprek gaat met betrokkenen, zorg je voor een goede terugkoppeling met degene die de zorgen gemeld heeft en naar degene die hulp op gang gaat brengen of een melding gaat doen.