Overleg met aandachtsfunctionaris of vraag advies bij Veilig Thuis

  • Je moet altijd intern overleggen met de aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld binnen jouw organisatie.Vraag daarnaast, als het nodig is, advies biij Veilig Thuis
  • Je neemt een signaal serieus, redeneert het niet weg, en je bent je bewust van eigen emoties. Emoties als angst, boosheid, ongeloof worden op een professionele manier besproken en geanalyseerd in een gesprek met de aandachtsfunctionaris binnen jouw organisatie. Het gesprek dwingt je om de eigen gedachten te ordenen, om de argumenten te toetsen aan een andere mening en om samen met de collega een voorlopig plan op te stellen.
  • Je kunt altijd Veilig Thuis bellen om advies te vragen. Daarbij hoeven namen van cliënt, kind en of ouders niet genoemd te worden.