Niets doen is geen optie 

Je bent:

WMO Indicatie adviseur, WMO Consulent, Klantmanager, Sociaal rechercheur, Trajectmanager, Wijkmanager, Zwembadpersoneel

Dan heb je een signalerings-en bespreekverantwoordelijkheid.

Tijdens je contacten met cliënten, kinderen, ouders kun je signalen van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld opmerken.
Je  overlegt na signalering met de aandachtsfunctionaris of andere deskundige collega binnen jouw organisatie over de te voeren strategie en stappenplan.
Je volgt de stappen zoals die hiernaast vermeld staan en spreekt af wie met de betrokken cliënt het gesprek aangaat.

In sommige situaties zal het goed mogelijk zijn dat je zelf een gesprek met het betreffende kind of cliënt voert. Soms zal het de voorkeur hebben dat zo’n gesprek door een collega of de aandachtsfunctionaris wordt gevoerd.
Bespreek altijd wie dat gesprek het beste kan voeren.