Wat u moet doen: 

 • Wijzen de signalen overduidelijk op een acuut onveilige situatie? Kom dan direct in actie, nog vóór stap 2.
 • Gaat het om een persoon of personen van 18 jaar of ouder?
  • Bel dan direct met Veilig Thuis of met de politie!
 • Gaat het om kind(eren) jonger dan 18 jaar?
  • Binnen kantooruren: neem direct contact op met SAVE.
  • Buiten kantooruren: neem direct contact op met Veilig Thuis.

Tel. SAVE : klik hier voor de contactgegevens van de verschillende SAVE-teams.

Tel Veilig Thuis: 0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar*)

Tel Politie: 0900-8844

 * Veilig Thuis is bereikbaar gedurende kantooruren. Buiten kantooruren (’s avonds en in het weekend) is Veilig Thuis bereikbaar via een bereikbaarheidsdienst.

 

Aandachtspunten:

 • Als een volwassene of een kind(eren) acuut gevaar loopt, meldt iedere medewerker direct bij SAVE of bij Veilig Thuis. Bij voorkeur in overleg met de aandachtsfunctionaris of de leidinggevende. Maar als die niet aanwezig zijn kan iedereen Veilig Thuis bellen. In een dergelijke situatie moet achteraf verslag gedaan worden en de leidinggevende ingelicht worden over de melding.
 • Als een kind in acuut gevaar is en er direct bescherming nodig is: melden bij SAVE of Veilig Thuis. Zij beoordelen direct wat er moet gebeuren en of het nodig is om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen.  Bijvoorbeeld als een kind met verwondingen naar het ziekenhuis moet en de ouders willen het niet meegeven; of als ouders het kind juist willen weghalen uit het ziekenhuis. Dan kan er heel snel een voorlopige onder toezichtstelling (O.T.S) worden gevraagd zodat de ouders (tijdelijk) het gezag niet hebben over hun kind.
 • Als er een dreigende situatie ontstaat op school, bij de kinderopvang of bij de BSO: bel de politie en vervolgens SAVE of Veilig Thuis als het om een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld gaat.
 • Bij twijfel: bel Veilig Thuis om advies te vragen.