Meldplicht bij mishandeling door medewerkers

  • In een professionele setting wordt  een meldplicht geïntroduceerd.
  • Wanneer medewerkers hun cliënten/kinderen mishandelen, raakt dat aan het goed functioneren van de instelling en de kwaliteit van de zorg , opvang en of hulpverlening. 
  • De instelling hoort mishandeling door medewerkers zo snel mogelijk te stoppen
  • Instellingen moeten in geval van mishandeling  door professionals melden bij de betrokken inspecties, (Inspectie Jeugd, Inspectie Onderwijs, Inspectie Gezondheidszorg), en Advies vragen bij Politie en Veilig Thuis
  • Het melden is cruciaal voor het beschermen van het slachtoffer en het vertrouwen in de zorg.

 

Niets doen is geen optie!

Voor Kinderopvang/gastouderbureaus/BSO  is er de meldcode van de Branche Organisatie Kinderopvang waarin uitvoerig de route beschreven wordt die bij misbruik binnen de instelling gevolgd moet worden.