Als de ouder erkent dat er een probleem is en verdere hulp wil ontvangen, zal je in overleg moeten beslissen welke instantie de deskundige instantie is voor de begeleiding van het probleem.

Voor problemen die niet op het gebied van de kinderopvang/BSO/Gastouderbureau liggen verwijs je de ouder naar het CJG,het wijkteam, of naar een andere relevante instantie. 

Jouw verantwoordelijkheid blijft bestaan tot de instantie waarnaar verwezen is de begeleiding van het gezin heeft overgenomen.

Je volgt dus wat er met de verwijzing gebeurt.
Dat kun je doen door bijvoorbeeld te bellen met de instantie dat een gezin verwezen is en door na een week opnieuw te bellen of het gezin contact heeft gezocht.

 

Het plan en de afspraken worden in het dossier van het kind vermeld.