Wat u moet doen:

  • Als het kind acuut gevaar loopt, meldt iedere medewerker direct bij Veilig Thuis. Dat kan de leerkracht zijn of de klassenassistent. Bij voorkeur in overleg met IB-er of directie, maar als die niet aanwezig zijn kan iedereen Veilig Thuis bellen. In een dergelijke situatie moet achteraf verslag gedaan worden en de directeur ingelicht worden over de melding.
  • Als het kind in acuut gevaar is en er direct bescherming nodig is: melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis beoordeelt direct wat er moet gebeuren en of het nodig is om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen (bijvoorbeeld als een kind met verwondingen naar het ziekenhuis moet en de ouders willen het niet meegeven of weghalen uit het ziekenhuis. Dan kan er heel snel een voorlopige onder toezichtstelling (O.T.S) worden gevraagd zodat de ouders (tijdelijk) het gezag niet hebben over hun kind).
  • Als er een dreigende situatie ontstaat op school of bij de BSO: bel de politie en vervolgens Veilig Thuis als het om een melding van kindermishandeling of huiselijk geweld gaat.
  • Bij twijfel: bel Veilig Thuis om advies te vragen.

Belangrijke telefoonnummers:

Telefoon Veilig Thuis: 0800 2000

Telefoon Politie: 0900-8844 of 112

Veilig Thuis is bereikbaar gedurende kantooruren. Buiten kantooruren(’s avonds en in het weekend) is Veilig Thuis bereikbaar via een bereikbaarheidsdienst.