Dit is het online handelingsprotocol/ meldcode voor de JGZ. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2018 inclusief het afwegingskader en de JGZ richtlijn kindermishandeling 2016. Een Infographic over de stappen van de meldcode vindt u hier.

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

 

 

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

In dit handelingsprotocol is het afwegingskader van de KNMG opgenomen.

 

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht jeugdgezondheidszorg