Dit is het online handelingsprotocol Huiselijk Geweld van Moviera. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet bepaalt dat instellingen een handelingsprotocol moeten hebben voor het omgaan met vermoedens/signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook bepaalt de wet dat professionals het recht hebben om hun zorgen te melden als zij zelf geen gepaste hulp kunnen bieden.

 

Afhankelijk van je functie heb je een verantwoordelijkheid: 

In kolom 1 staan de medewerkers met een signaleringsverantwoordelijkheid vermeld.

In kolom 2 staan de medewerkers met een signalerings- en bespreekverantwoordelijkheid.

In kolom 3 staan de medewerkers met een signalerings-, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

 

Klik je functie aan en lees wat jouw verantwoordelijkheid is in het kader van de wet.

 

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update juli 2017.

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Lees er meer over in deze  Algemene maatregel van Bestuur.

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht GGZ