Dit is het online handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit protocol is op maat gemaakt voor de beroepsgroep die hulp biedt aan mensen met een beperking.  Het protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief afwegingskader.

Hier vindt u een infographic over de 5 stappen van de meldcode met in stap 5 het afwegingskader.

Dit protocol is verdeeld in drie onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers. 

 

Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is:

 Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update juli 2017.

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Lees er meer over in deze  Algemene maatregel van Bestuur.

 

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht