Dit is het online handelingsprotocol voor medewerkers gemeente. Dit protocol is gebaseerd op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt.Deze volgorde is niet dwingend en kan in het belang van kind of cliënt gewijzigd worden. 

 

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update juli 2017.

‘Afwegingskader’ in meldcode per 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 moet er in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader zijn opgenomen. Een kader dat professionals helpt het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling te wegen. En dat hen in staat stelt te beoordelen of een situatie (vermoedelijk) zo ernstig is dat melden bij Veilig Thuis is aangewezen.

Lees er meer over in deze Algemene maatregel van Bestuur.

E-learning Augeo:

Scholingsoverzicht