Dit is het online handelingsprotocol voor de Thuiszorg. Dit protocol is tot stand gekomen op basis van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, inclusief het afwegingskader in de Meldcode V&Vn 
Dit protocol is verdeeld in verschillende onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

Hier ziet u een infographic over de 5 stappen van de meldcode inclusief afwegingskader in stap 5. (bron: Augeo)


Dit protocol is verdeeld in verschillende onderdelen aan de hand van de competenties van de medewerkers.  Klik uw functie aan en u ziet het handelingsprotocol dat op u van toepassing is.

 

 

E-learning Augeo:

Scholingsaanbod thuiszorg