Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing heeft de ouder geen oog voor het lichamelijk welzijn van het kind en verwaarloost de verzorging van het kind op het gebied van voeding, hygiëne en kleding.

Onder lichamelijke verwaarlozing wordt onder andere verstaan:

  • het niet toedienen van noodzakelijke medicatie
  • geen enkele aandacht voor de veiligheid van de leefomgeving van het kind
  • het kind wordt regelmatig zonder toezicht alleen gelaten
  • de verzorging van het kind wordt veronachtzaamd
  • het kind krijgt ongezonde voeding en of veel te veel voeding. (obesitas
  •  Verwaarlozing kan zo ver gaan dat ouders geen arts bezoeken als de situatie er duidelijk wel om vraagt, geen medicatie geven, geen vaccinatie
  • Geen gebruik maken van de JGZ kán een signaal zijn van lichamelijke verwaarlozing.


Ondersteund door: