Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

Nagebootste stoornis bij proxy (Münchhausen-syndroom by-proxy

Nagebootste stoornis bij proxy (Münchhausen-syndroom by-proxy)

De aandoening wordt tegenwoordig Pediatric Condition Falsification (PCF) of factitious disorder by Proxy (FDP) genoemd (FD (Ayoub 2002).

PCF is een complexe manier van kindermishandeling waarbij ouders/verzorgers:

  • fysieke of psychische klachten bij het kind nabootsen (fabrication)
  • direct klachten veroorzaken (induction)
  • klachten verzinnen of aanpraten (verbal fabrication) 
  • en/of bestaande klachten uitvergroten (exaggeration)

De ouder houdt artsen voor dat het kind een ziekte heeft waarvoor medische behandeling nodig is. De ouder misbruikt het kind om zelf aandacht te krijgen. In een literatuuroverzicht bleek de mortaliteit 6% (Sheridan 2003).

meer informatie over Münchhausen by Proxy

Ondersteund door: