Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

oudermishandeling

 

Oudermishandeling:

Regelmatige aanvallen of bedreigingen met geweld van een kind tegenover één of beide (stief-, pleeg) ouder(s).

• Regelmatige aanvallen of bedreigingen verwijst ernaar dat het gedrag meer dan eenmalig voorkomt. De meeste kinderen willen hun ouders wel eens iets aandoen. Meestal blijft het bij voornemens of fantasieën. Soms gaat het kind over de schreef, maar blijft het bij één enkel voorval. De reactie van de omgeving volstaat dan om het geen tweede keer te laten gebeuren. Als kinderen echter herhaaldelijk psychisch en/of lichamelijk geweld plegen, is er sprake van een diepgaand en complex gedragsprobleem.

 

• Geweld kan verschillende vormen aannemen, van puur lichamelijk geweld tot psychische kwellingen en bedreigingen. Fysiek geweld wordt overigens vaak voorafgegaan door psychisch geweld.

 

Movisie kennisdossier oudermishandeling

Oudermishandeling signalen en interventies

Ondersteund door: