Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

Achterlating en Huwelijksdwang

Achterlating

Meisjes worden in de vakantie in het land van herkomst achtergelaten.

Signalen

Na de zomer verschijnen veel meisjes niet meer op hun opleiding. Er kan sprake zijn van gedwongen achterlating van meisjes, in enkele gevallen ook jongens. 
Hiermee samenhangend kan er sprake zijn van een gedwongen huwelijk.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Huwelijksdwang komt voor in diverse etnische en religieuze gemeenschappen in Nederland, zoals de Turkse, Marokkaanse, Surinaams-Hindoestaanse, Somalische, Iraanse, Iraakse, Afghaanse, Pakistaanse, Koerdische en Chinese gemeenschap. De
verwachting is dat de problematiek zich ook voordoet in zeer gesloten (religieuze) autochtone gemeenschappen. 
De slachtoffers zijn vooral meisjes en vrouwen. Echter, jongens en mannen worden soms ook gedwongen.

Signalen: Vele Hindoestaanse en moslimmeisjes  lopen net voor de zomervakantie weg uit angst gedwongen te worden tot een huwelijk met een partner in het land van herkomst. Denk ook aan de jongens die dit kan overkomen.

Wat kan de opleiding doen

  • download het basispakket Signalen en handelen  bij huwelijksdwang 
  • Praat erover met de studenten in de klas (Your Right 2Choose!)
  • bespreek met mogelijke slachtoffers wat zij kunnen doen. Zie hieronder.
  • Neem contact op met Veilig Thuis, 0800 2000

Wat kunnen meisjes/jongens doen die bang zijn dat ze tijdens de vakantie achtergelaten en/of uitgehuwelijkt worden

Bron: Rotterdamse meldcode

 www.huiselijkgeweld.nl/doc/huwelijksdwang/basispakket_signaleren_en_handelen_rotterdamse_aanpak_eergerelateerd_geweld.pdf

Ondersteund door: