Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

Veiligheid van medewerkers

Veiligheid van medewerkers tijdens een gesprek of naar aanleiding van een melding over huiselijk geweld of kindermishandeling

 

 

 

Een gesprek over een zorgelijke opvoedingssituatie, huiselijk geweld of kindermishandeling kan emotionele reacties oproepen bij de betreffende ouder(s). Het voeren van een gesprek met ouders of kinderen staat elders in het protocol. Hier gaat het over de fysieke veiligheid van medewerkers.Hieronder staan een aantal uitgangspunten die kunnen meehelpen de veiligheid van medewerkers te bewerkstelligen.

  • Medewerkers zijn goed toegerust om een gesprek te kunnen voeren. Als je bang bent of onzeker vraag dan een collega het gesprek te voeren of om het gesprek samen aan te gaan
  • Er wordt een tolk ingeschakeld als de ouder(s) het Nederlands niet goed beheersen
  • Medewerkers hebben de mogelijkheid het gesprek met zijn tweeën te voeren
  • De inrichting van de kamer is zodanig dat de medewerker in de nabijheid van een deur kan zitten.
  • Er zijn afspraken over het instellen van een achterwacht gemaakt. (vertel een collega dat er een lastig gesprek gevoerd gaat worden en vraag deze in de buurt te blijven)
  • Er is toezicht op wie er het pand binnenkomt
  • Er is beleid dat er nooit iemand alleen in het pand aanwezig is
  • In geval van crisis wordt de politie gebeld, : 112
  • In crisissituaties is er extra ondersteuning mogelijk
  • Bij huisbezoek kan samen met een collega gegaan worden

 

Ondersteund door: