Niets doen is geen optie!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Vraag informatie

ongeboren kinderen die risico lopen

 

Veilig Thuis heeft sinds een aantal jaren veel meer aandacht voor de risico’s op mishandeling die nog ongeboren kinderen lopen. Daarom heeft Veilig Thuis op lokaal niveau protocollen afgesproken met organisaties die te maken hebben met bijvoorbeeld verstandelijk beperkten, verslaafde aanstaande moeders en psychiatrische patiënten.

Uit voorzorg kunnen  ‘risicozwangerschappen’ bij Veilig Thuis worden gemeld. Voor deze zeer kwetsbare groep kan hierdoor veel schade voorkomen worden.

 

Het protocol in Amsterdam: "mogelijkheden ingrijpen voor de geboorte" waarin meerdere instellingen samenwerken om ongeboren kinderen te beschermen kunt u hier lezen

Ondersteund door: